Téléchargeur: Freddie
Pays: Brazil
Temps de chargement: Sep 18, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger smrt i njeni hirovi pdf

2
3
Odabrana dela Žozea Saramaga
S OVOG I S ONOG SVETA
SA TLA IZDIGNUTI
SEDAM SUNACA I SEDAM MESEČINA
GODINA SMRTI RIKARDA REIŠA
KAMENI SPLAV
POVEST O OPSADI LISABONA
JEVANĐELJE PO ISUSU HRISTU
OGLED O SLEPILU
SVA IMENA
PEĆINA
UDVOJENI ČOVEK
OGLED O LUCIDNOSTI
SMRT I NJENI HIROVI
PUTOVANJE JEDNOG SLONA
KAIN
Žoze Saramago
SMRT I NJENI HIROVI
Prevela s portugalskog
Tanja Štrbac
4
4
5
Žoze Saramago
Smrt i njeni hirovi
5
Naslov originala:
José Saramago
AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE
Copyright © José Saramago e Editorial Caminho – 2005, by
arrangement with Literarische Agentur Mertin Inh. Nicole
Witt e. K., Frankfurt am Mein, Germany
Translation copyright © 2011 za izdanje na srpskom, LAGUNA
Pilar, mojoj kući
Sledećeg dana niko nije umro. Ova okolnost, potpuno suprotna zakonima života, veoma je uznemirila duhove, što je
bila posledica u svim svojim vidovima opravdana, dovoljno
je prisetiti se da u četrdeset tomova opšte istorije nije bilo
članka, ni jednog jedinog slučaja koji bi pokazao da je ikada
došlo do slične pojave, naime, da je prošao čitav jedan dan,
sa svih svojih dvadeset i četiri sata, dnevnih i noćnih, jutarnjih i večernjih, a da se nije dogodilo da neko premine zbog
bolesti, zbog nekog kobnog pada, nekog uspešno izvršenog
samoubistva, baš ništa nije se dogodilo, doslovno ništa. Čak
ni jedna od onih automobilskih nesreća, tako čestih u vreme slavljeničkih prigoda, kada razigrana neodgovornost i
preterivanje u alkoholu izazivaju jedno drugo na putevima
kako bi odlučili o tome ko će prvi uspeti da stigne do smrti. Doček nove godine nije za sobom ostavio uobičajenu i
zlosrećnu reku smrti, kao da je stara atropa otvorenih čeljusti odlučila da na jedan dan odloži svoje makaze. S druge
strane, krvi je bilo, i to ne malo. Bunovni, zbunjeni, potreseni, savlađujući s teškom mukom mučninu, vatrogasci su izvlačili iz legura uništenih automobila trošna ljudska tela koja
10
Žoze Saramago
jednog srčanog veterana koji je, u odsudnom trenutku, bio
izazvao i porazio smrt. Onoliko koliko se zasad zna, neće
ponovo biti pridata naročita važnost činjenici da se dotični
dedica nalazio u stanju duboke i, prema svim indicijama,
nepovratne kome.
Premda reč kriza zasigurno nije najadekvatnija reč kojom bi bili okarakterisani nesvakidašnji događaji o kojima
pripovedamo, budući da bi bilo apsurdno, neprilično i u suprotnosti sa najprostijom logikom govoriti o krizi u jednoj
egzistencijalnoj situaciji prilvilegovanoj upravo odsustvom
smrti, razumljivo je da neki građani, braneći ljubomorno
svoje pravo da budu istinito informisani, pitaju sami sebe,
kao i jedni druge, šta se to do đavola događa sa vladom, koja do sada nije dala ni najmanji znak života. Istina je da je
ministar zdravlja, od koga je zatraženo obaveštenje u kratkoj pauzi između dva sastanka, objasnio novinarima da bi,
imajući u vidu nedostatak informacija neophodnih da bi se
prosuđivalo, svaka zvanična izjava neminovno bila preuranjena, Upoređujemo informacije koje nam stižu iz čitave
zemlje, dodao je, i zaista ni u jednoj od njih nema pomena
o umiranjima, ali je lako pretpostaviti da, s obzirom da smo
iznenađeni kao i svi ostali, još uvek nismo spremni da objavimo naša preliminarna saznanja o izvorima ovog fenomena i o pojavama sa kojima je on u vezi, kako sadašnjim
tako i budućim. Moglo je sve ostati na ovome, što bi, imajući u vidu težinu situacije, bio dovoljan razlog da budemo
zahvalni, ali poznati poriv da se ljudi pozovu na smirenost
u vezi sa svačim i ničim, da budu mirni u svom oboru ma
šta bilo, ono uzmicanje koje se među političarima, pogotovo ako su iz vlade, pretvorilo u njihovu drugu prirodu, da
ne kažem u automatizam, mehanički pokret, dovelo je ministra zdravlja do toga da okonča izjavu na najgori način,
Smrt i njeni hirovi
11
Kao odgovorni za ministarstvo zdravlja, uveravam sve vas
koji me slušate da ne postoji nikakav razlog za paniku, Ako
sam dobro razumeo ovo što sam upravo čuo, primetio je jedan novinar tonom koji nije trebalo da se čini previše ironičnim, po vašem mišljenju, gospodine ministre, činjenica
da niko ne umire nije alarmantna, Tačno, to je ono što sam,
iako drugim rečima, izjavio, Gospodine ministre, dozvolite
mi da vas podsetim da je još juče bilo ljudi koji su umirali i
da nikome nije prolazilo kroz glavu da bi to moglo biti alarmantno, To je prirodno, običaj je da se umire a smrt postaje
alarmantna samo onda kada se broj umrlih poveća, u ratu,
zbog epidemije, na primer, Odnosno onda kada je broj
smrtnih slučajeva iznad uobičajenog, Moglo bi se tako reći,
Ali, sada kada je nemoguće naći nekoga ko bi bio spreman
da umre, i kada, gospodine ministre, tražite od nas da ne
paničimo, složićete se sa mnom da je to, u najmanju ruku,
prilično paradoksalno, Bila je to stvar navike, priznajem da
taj slučaj nije trebalo da bude nazvan terminom alarmantno, Koju biste onda drugu reč upotrebili, gospodine ministre, pitam vas ovo kao novinar ponosan na to što, svestan
svojih dužnosti, brinem o tome da upotrebim tačnu reč kad
god je to moguće. Blago ljutit zbog ove upornosti, ministar
je suvo odgovorio, Ne jednu već četiri, Koje četiri, gospodine ministre, Ne gajimo varljive nade. Bio bi to, bez sumnje,
jedan dobar i pošten naslov u novinama za sledeći dan, ali
direktor, nakon što se konsultovao sa svojim šefom redakcije, smatrao je nepreporučljivim, takođe iz perspektive
jednog preduzetnika, politi tom kantom ledene vode narodni entuzijazam, Stavite isti onaj kao i uvek, nova godina,
novi život, rekao je.
U zvaničnom obaveštenju, najzad objavljenom kasno
uveče, šef vlade je potvrdio da u čitavoj zemlji od početka
12