Téléchargeur: Caleb
Pays: Sweden
Temps de chargement: Jul 24, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger eskk angielski pdf

Wstęp
Nauka języka angielskiego jest dziś niezbędną inwestycją w przyszłość. Jest on międzynarodowym sposobem
porozumiewania się w biznesie, nauce, polityce, świecie rozrywki, a co nie mniej istotne – daje możliwość
nawiązania kontaktów towarzyskich z różnymi ludźmi na świecie. Także w Polsce na naszych oczach język
angielski przestaje być językiem obcym. Cieszymy się, że i Ty zdecydowałeś się poszerzyć swoje życiowe możliwości. Pomożemy Ci osiągnąć ten cel.
Chcemy nauczyć Cię języka, abyś mógł w pełni uczestniczyć w świecie, w którym znikają kolejne granice
dzielące ludzi. Angielski termin edutainment, który niedawno powstał z połączenia słowa education (edukacja,
nauka) i entertainment (rozrywka, zabawa), najlepiej oddaje założenie tego kursu. Czas przeznaczony na naukę
spędzisz w sposób pożyteczny i bardzo ciekawy.
Kurs ESKK to fascynująca przygoda z angielskim. Będziemy poruszać tematy ciekawe, współczesne i motywujące,
dzięki czemu osiąganie postępów w nauce przyjdzie Ci lekko i niezauważalnie. Opanowanie gramatyki zapewni Ci
zestaw różnorodnych i ciekawych ćwiczeń. W sekcji dotyczącej komunikacji poznasz nowe słownictwo z różnych
dziedzin i  przećwiczysz wszystkie cztery sprawności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i  pisanie.
Nauczymy Cię wyrażeń z życia codziennego – będziesz wiedział, jakim angielskim posługiwać się w pracy, a jakim
na spotkaniach towarzyskich. Przedstawimy Ci też kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Zabierzemy
Cię w podróż, w trakcie której poznasz Wielką Brytanię, Irlandię, Stany Zjednoczone i Australię.
Struktura lekcji
Efektywną naukę na kursie ESKK gwarantuje stała struktura zeszytów lekcyjnych. W każdym z nich znajdują się
dwie lekcje, które składają się z powtarzalnych sekcji. Na początku tego zeszytu dodatkowo znajdziesz alfabet
prezentujący litery i wymowę głosek w języku angielskim. W następnych zeszytach spotkasz się z powtarzalną
strukturą, przedstawioną poniżej w tabeli.
Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, jak często się uczyć i ile czasu poświęcać na naukę. Materiał zeszytu
zaplanowany jest na miesiąc pracy. Symbol filiżanki
oznacza moment, w którym możesz odpocząć od nauki
i powrócić do niej później, bez uszczerbku dla spójności procesu uczenia się.
Aby zwiększyć skuteczność Twojej nauki, proponujemy Ci następujący sposób uczenia się: na każdą część
oznaczoną symbolem filiżanki przeznaczasz od 30 do 45 minut, radzimy jednak, aby przerwa między kolejnymi
sesjami nauki nie była dłuższa niż 3 dni. Jeżeli będziesz systematyczny, osiągniesz zamierzone cele szybciej,
a efekty Twojej pracy będą znacznie lepsze.
Cele edukacyjne
Zanim rozpoczniesz naukę, sprawdź, jakie umiejętności zdobędziesz po przerobieniu materiału
lekcji. Później możesz do nich wrócić i zaznaczyć zagadnienia, które opanowałeś.
Warm-up
Każdą lekcję zaczynasz „rozgrzewką”, która płynnie wprowadzi Cię w tematykę lekcji.
Grammar lab
Prezentuje elementy gramatyki języka angielskiego, na której bazują następne sekcje lekcji.
Zawiera nowe zagadnienia i struktury gramatyczne oraz ćwiczenia utrwalające ich znajomość.
Pronunciation
Podsekcja z informacjami i ćwiczeniami dotyczącymi wymowy.
Communication
Sekcja poświęcona komunikacji:
Word bank
Wprowadza nowe słownictwo i ćwiczy jego użycie w odpowiednim kontekście.
Language skills
Ćwiczenia rozwijające czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, czyli wykorzystanie poznanych
zagadnień w praktyce. Często umiejętności te będą rozwijane razem, np.: słuchanie i mówienie
(listening and speaking), czytanie i pisanie (reading and writing).
The World
of English
W każdej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje angielskiego obszaru językowego i różnorodne
aspekty kulturowe, niezbędne do świadomego posługiwania się językiem angielskim.
2
Grammar
summary
Zestawienie gramatyczne podsumowujące informacje gramatyczne wprowadzone w danej lekcji.
Homework
Praca domowa pozwalająca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z obu lekcji, do wykonania
po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w środku zeszytu. Pracę domową
odrobioną na formularzu możesz przesłać swojemu osobistemu nauczycielowi do sprawdzenia.
Prace domowe możesz również odrabiać, korzystając z Internetu.
Listening script
Zapis nagrań pozwalający na dokładne prześledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie są zapisane
w lekcji, a znajdują się na towarzyszącej zeszytowi płycie CD.
Key
Klucz odpowiedzi do ćwiczeń.
Word list
Słownik zawierający nowe słowa znajdujące się w zeszycie, ich tłumaczenie i transkrypcję
fonetyczną zapisaną w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym (IPA).
Na kartach kursu ESKK spotkasz się z następującymi symbolami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy:
1
słuchawki oznaczają konieczność odsłuchania nagrania; towarzyszący im numer ułatwi Ci odszukanie
pożądanego fragmentu do odsłuchania na płycie CD; lektor odczyta taki symbol jako listening (słuchanie),
podając odpowiedni numer
szare tło wyróżnia nowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne
Glossary
w ramce Glossary znajdziesz nowe słówka i wyrażenia
niezbędne do opanowania danego fragmentu lekcji
taka ramka prezentuje szczegóły warte zapamiętania
Study tip
Study tip to wskazówki dotyczące technik uczenia się
W samodzielnej nauce pomocny będzie dołączony do kursu czerwony filtr. Używaj go tam, gdzie spotkasz
tekst zapisany czerwoną czcionką, np. podczas nauki słownictwa. Filtrem zasłaniasz wybrane fragmenty, a po
udzieleniu odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz jej poprawność.
Z każdym zeszytem otrzymujesz płytę CD, która nagrana jest w takiej kolejności jak sekcje w zeszycie. Oprócz
materiału lekcyjnego nagrane są wybrane ćwiczenia do pracy domowej, a na koniec słownik, aby ułatwić Ci
utrwalenie poprawnej wymowy nowo poznanych słów. Częste słuchanie nagrań i powtarzanie nagranych słów
oraz zdań pozwoli Ci na szybkie oswojenie się z brzmieniem dźwięków i intonacją w języku angielskim.
Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK!
3
PROGRAM KURSU
 Pakiet 1 – lekcje 1-2
 Pakiet 11 – lekcje 21-22
Słownictwo: mówienie o przeszłości, wspominanie dzieciństwa, pytanie innych
o wspomnienia
Gramatyka: Past Simple: „to be”, czasowniki regularne i nieregularne,
wyrażenia związane z czasem, spójniki
Słownictwo: powitania, przedstawianie się, poznawanie ludzi, członkowie
rodziny, zawody
Gramatyka: alfabet i literowanie; czasownik „to be” (być); liczba mnoga
rzeczowników, zaimki osobowe i pytające; zaimki dzierżawcze,