Téléchargeur: Alfie
Pays: Australia
Temps de chargement: Aug 29, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger carte de rugaciuni pdf

CARTE
DE
RUGĂCIUNI
Text diortosit
de ieromonahul Petru Pruteanu
Portugalia, 2014
www.teologie.net
Spre slava minunatului Dumnezeu…
2
Prefață
Rugăciunea este respiraţia şi hrana sufletului fără de care
omul, creat de Dumnezeu şi spre comuniunea cu El, nu
poate trăi. Necesitatea rugăciunii este simţită mai ales în
momentele grele ale vieţii, şi Dumnezeu răspunde nevoilor
noastre, dacă cerem cu credinţă şi nădejde. Ar fi însă mai
corect ca fiecare creştin să se roage permanent – şi la bine şi
la rău – mulţumind lui Dumnezeu pentru toate.
Rugăciunea creştinului nu trebuie să fie niciodată formală
sau grăbită, ci fiecare cuvânt trebuie rostit rar şi pătrunzător,
ca mintea şi inima să reuşească să intre în acest dialog tainic
cu Dumnezeu. O condiţie importantă pentru rugăciune este
ca omul să fie împăcat cu toţi şi să-şi recunoască starea de
păcătoşenie în faţa lui Dumnezeu, pentru care să ceară
iertare şi milă de la El.
Rugăciunea poate decurge mai bine şi mai cu folos dacă
şi condiţiile exterioare sunt favorabile. Este important ca
fiecare creştin să aibă un ungheraş cu icoane (preferabil
orientat spre răsărit) şi acolo să-şi facă rugăciunile de
dimineaţă şi de seară; în caz de nevoie însă, ne putem ruga
oriunde şi oricum, chiar şi fără icoane. De asemenea este
bine ca în faţa icoanelor să aprindem o lumânare sau o
candelă, iar sunetele şi gălăgia exterioară, atât cât ne stă în
putinţă, să le înlăturăm sau să nu le băgăm în seamă, pentru
a ne putea aduna mintea şi a o concentra doar la rugăciune.
Un alt aspect la care trebuie să ne oprim se referă la înseşi
cuvintele rugăciunii. În principiu, lui Dumnezeu ne putem
ruga cu orice cuvinte şi în orice limbă, numai că în
rugăciunile improvizate ale creştinilor (mai ales ale celor
mai „îndepărtaţi de Biserică”) se pot strecura multe greşeli
care pot face rugăciunea greşită şi „ineficientă”. De aceea,
3
Biserica recomandă rugăciuni concrete: fie de inspiraţie
biblică – cum sunt Psalmii sau „Tatăl nostru…”, fie
rugăciuni scrise de anumiţi Sfinţi, care prin viaţa lor au
bine-plăcut lui Dumnezeu, devenind pentru noi modele
duhovniceşti demne de urmat. Iată de ce Biserica reeditează
sistematic diferite cărţi de rugăciuni, pentru ca creştinii să se
roage „corect” şi „suficient”, urmând exemplul Sfinţilor.
Astfel de cărţi cu rugăciuni trebuie să existe în fiecare casă,
dar ele trebuie şi folosite în fiecare zi de membrii familiei,
nu pur şi simplu „ţinute la icoane”. Nu ne este de nici un
folos dacă avem una sau mai multe cărţi de rugăciuni în
casă, dar nu ne rugăm din ele; ba chiar ne osândim, căci
avem toate posibilităţile şi mijloacele de a ne ruga, dar nu
vrem să o facem. Iar Dumnezeu ne va judeca nu doar după
fapte, ci şi după gânduri, intenţii şi, mai ales, după
posibilităţile noastre de a face o faptă sau alta.
Pentru a fi de folos creştinilor, am hotărât să edităm o
carte de rugăciuni, dar nu ne-am limitat la retipărirea
conţinutului după alte cărţi, ci am făcut şi unele
îmbunătăţiri demult aşteptate. Trebuie să se ştie că
majoritatea rugăciunilor Bisericii Ortodoxe au fost scrise în
limba greacă veche, de aceea, pentru a tipări un text bine
tradus şi adecvat limbajului omului contemporan (pentru a
fi pe înţelesul acestuia), a trebuit să verificăm fiecare
rugăciune după textul grecesc, dar şi după traducerile
slavone. În anumite cazuri a trebuit să facem schimbări mai
radicale, în altele – unele aproape neobservate. Au rămas şi
câteva locuri unde am fi dorit să intervenim, dar pentru că
oamenii prea mult s-au obişnuit cu o anumită variantă a
textului şi de cele mai multe ori o repetă din inerţie, fără să-i
intereseze sensul şi corectitudinea textului, am considerat
oportun să lăsăm vechile variante de traducere. Totuşi, în
4
ciuda obişnuinţelor, am considerat necesar de a revizui
anumite adresări sau rugăciuni închinate Maicii Domnului,
aducându-le în concordanţă cu dogmele ortodoxe, care nu
acceptă abordările pietiste sau conferirea unor atribute
divine Născătoarei de Dumnezeu, ci stabileşte doar
preacinstirea ei şi rolul de rugătoare către Fiul său.
În ce priveşte conţinutul cărţii, precizăm că din ea au fost
scoase toate prevederile legate de prezenţa preotului la
aceste rugăciuni, lăsând strict ceea ce ţine de rugăciunea de
acasă a credincioşilor laici. Majoritatea cărţilor de rugăciuni
pur şi simplu duceau în eroare creştinii prin acele prevederi,
deşi se ştie foarte bine că prezenţa preotului la rugăciunile
obişnuite ale creştinilor este o excepţie extrem de rară.
În text vor putea fi observate şi alte mici modificări, poate
mai puţin conforme cu obişnuinţele noastre. Dar, până la
urmă, este vorba de obişnuinţe, şi acestea nu trebuie să
prevaleze asupra necesităţii unui text mai corect şi mai clar.
Vă punem deci la dispoziţie această carte de rugăciuni, pe
care, sperăm să o folosiţi cât mai des, spre folosul şi întărirea
duhovnicească a dumneavoastră şi a întregii Biserici
Ortodoxe, din care cu toţii facem parte.
Pogorârea Duhului Sfânt,
Muntele Athos, 2012
RUGĂCIUNILE DIMINEŢII
După ce creştinul se scoală din pat şi se spală, înainte de a
începe vreun lucru, se îndreaptă spre icoane, aprinde