Téléchargeur: Adam
Pays: Korea
Temps de chargement: Oct 12, 2018
Prix: Gratuit
Évaluation: Basé sur 1 utilisateurs

S'il vous plaît, vérifiez que vous n'êtes pas un robot pour charger le reste des pages

tÉlÉcharger boekhouden voor dummies pdf

Boekhouden voor Dummies
Marco Steenwinkel
Amersfoort, 2016
02-72630-cip-drk12.indd iii
28-04-16 16:09
Inhoud in vogelvlucht
Over de auteur ................................................................................... xiii
Inleiding .............................................................................................. 1
Deel I: Waarom boekhouden? De basis ................................................... 5
Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen ................................................................................. 7
Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen ........................................................................ 17
Hoofdstuk 3: Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie ..................... 29
Deel II: Documentatie ......................................................................... 41
Hoofdstuk 4: Grootboekrekeningen .......................................................................................
Hoofdstuk 5: Journaliseren .....................................................................................................
Hoofdstuk 6: Computerboekhouden .....................................................................................
Hoofdstuk 7: Geldstromen en beveiliging .............................................................................
43
51
59
71
Deel III: De praktijk van alledag ......................................................... 77
Hoofdstuk 8: Inkopen verwerken ........................................................................................... 79
Hoofdstuk 9: Verkopen verwerken ........................................................................................ 89
Hoofdstuk 10: Omzetbelasting ............................................................................................. 101
Hoofdstuk 11: De salarisadministratie ................................................................................ 109
Deel IV: Afsluiten voor het einde van de periode ................................. 123
Hoofdstuk 12: Bezittingen afschrijven ................................................................................
Hoofdstuk 13: Leningen en interest .....................................................................................
Hoofdstuk 14: De boeken controleren .................................................................................
Hoofdstuk 15: Einde van het jaar .........................................................................................
Hoofdstuk 16: Kolommenbalans ..........................................................................................
Hoofdstuk 17: Toch nog wat veranderen ............................................................................
125
135
145
151
159
165
Deel V: Rapporteren en opnieuw beginnen .......................................... 173
Hoofdstuk 18: De balans .......................................................................................................
Hoofdstuk 19: De resultatenrekening ..................................................................................
Hoofdstuk 20: Het kasstroomoverzicht ...............................................................................
Hoofdstuk 21: Kengetallen ....................................................................................................
Hoofdstuk 22: Afsluiten salarisadministratie .....................................................................
Hoofdstuk 23: Rechtsvormen en belastingen .....................................................................
Hoofdstuk 24: Het nieuwe jaar in met de administratie ....................................................
175
187
195
201
207
211
225
Deel VI: Het deel van de tientallen .................................................... 231
Hoofdstuk 25: Tien punten voor een goede administratie ............................................... 233
Hoofdstuk 26: Tien journaalposten ..................................................................................... 237
Verklarende woordenlijst ................................................................... 243
Index ............................................................................................... 247
03-72630-inhkrt.indd v
28-06-2007 17:11:25
Inleiding
B
oekhouders beheren alle financiële gegevens voor kleine ondernemingen en beschikken daardoor over veel informatie. Kennis is
macht en daarom is de boekhouder behoorlijk machtig in een organisatie. Met informatie uit de administratie kunnen ondernemers strategische beslissingen nemen op het gebied van de verkoopplanning en financiële zaken regelen voor de onderneming.
Zonder het harde werk van de boekhouder zouden veel ondernemers
geen idee hebben waar ze mee bezig zijn en wordt het niet duidelijk of
hun investeringen ook geld in het laatje brengen. Ze krijgen geen zicht
op de verkopen, maar ook niet op alle uitgaven die nodig zijn om de
opbrengsten te realiseren.
Een accurate en volledige administratie is van groot belang voor de leiding en eigenaar van de onderneming, maar ook voor partijen die zakendoen met de onderneming zoals financiers, leverancier en werknemers.
Alle interne partijen (bestuur, eigenaar en werknemers) en externe partijen (financiers, leveranciers en fiscus) zijn afhankelijk van het werk van
de boekhouder, die alle financiële gebeurtenissen tijdig, juist en volledig
in de administratie vastlegt.
Ja, het werk van de boekhouder is erg belangrijk en vereist enige vaardigheden en talent. Een goede boekhouder heeft oog voor detail, gevoel
voor cijfers en de behoefte om alles accuraat te registreren in de administratie en bewijsstukken te archiveren op een manier dat hij alles makkelijk terug kan vinden.
Of je nou eigenaar bent van een onderneming en zelf je boekhouding
doet of werknemer bent die verantwoordelijk is voor de administratie, je
werk is van cruciaal belang voor de organisatie!
Over dit boek
In dit boek behandel ik de belangrijke aspecten van het vak. Eerst komen
de basisbegrippen aan bod en richt ik me op de inrichting van de administratie. Dit doe ik met behulp van een rekeningschema, dat bestaat uit
verschillende grootboekrekeningen. Daarna leer ik je hoe je de grootboekrekeningen kunt bijwerken en controleren met behulp van journaalposten.
Vervolgens laat ik zien welke zaken je verwerkt in je administratie, hoe je
dat aanpakt en daarna aan de slag gaat met de rapportage.
BoekhoudenVrDum-boek.indb 1
28-06-2007 10:15:21
2
Boekhouden voor Dummies _____________________________________
Tot slot lees je hoe je je administratie afsluit zodat deze klaar is voor het
volgende jaar om weer van voor af aan te kunnen beginnen.
Boekhouden is een continu proces waarin je bezig blijft van het begin
van de onderneming tot het einde van de onderneming. Je gaat ervan uit
dat je blijft ondernemen dus dat einde maak je wellicht niet eens mee.
Geautomatiseerde administratie
Wanneer ik iets vertel over de administratie ga ik vaak uit van een handmatige administratie, maar tegenwoordig wordt veel gebruikgemaakt
van boekhoudpakketten. In dit boek gebruik ik soms afbeeldingen uit
het boekhoudpakket Multivers van Unit4 Agresso. Ik ga ervan uit dat de
functionaliteit van dat pakket ook in veel andere boekhoudsoftware aanwezig is.
Gebruiker